ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขุมวิทย์อุปกรณ์

SUKUMVIT ACCESSORIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001111
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 597/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น