ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ้นหลี

BOON LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005767
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 920,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2,4,6 ตรอกโปริสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น