ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิศวะการช่าง

THAI CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิศวะการช่าง (ID: 0103501005554) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/11/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 160 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005554
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/11/2501 พ.ศ.
(65 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
18/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง