ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สถาปัตย์ก่อสร้าง

YONG HUA SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000637
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 94 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น