ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกเฮ็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2490 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 171 หมู่ที่ 9 ริมคลองประตูน้ำพระโขนง แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)