ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉั่วฮกหลี

CHUA HOCK LEE RIGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497002796
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 526-528 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช