ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเลี่ยงฮั่วไถ่

LIANG HUA THAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001060
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 592-594 ถนนตรอกโรงโคม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช