ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทสินสห

KWONG SIN CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001729
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1004 ถนนตรอกศาลเจ้าใหม่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช