ห้างหุ้นส่วนสามัญ อิ้วเซ่งจั่น

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003171
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 689 ถนนไมตรีจิตร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช