ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทท่งใต๋

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001991
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
9/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 670 ถนนอนุวงศ์ (ตรอกไกร) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช