ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮ่งหลีฉีจั่น

HENG LEE CHI CHAN

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002019
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 363 ตรอกอิศรานุภาพ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช