ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินเชียงพาณิชย์

SING CHIANG & CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินเชียงพาณิชย์ (ID: 0102498002471) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/12/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 657 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498002471
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/12/2498 พ.ศ.
(68 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง