ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเซ่งไท่ฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000179
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1204 ถนนทรงวาด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช