ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชิ้งน่ำอา

CHING NAM AH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001667
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
20/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 149 ตรอกธรรมดา ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช