บริษัท ดีดี กู๊ดลัค เทรดดิ้ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

DD GOODLUCK TRADING SERVICE AND SUPPLY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566001903
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2566 พ.ศ. (1 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/1/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 515/2 ซอย พหลโยธิน 58 แยก 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า