บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

EXPERT MAINTENANCE & SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558194498
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2558 พ.ศ. (8 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/12/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 15/2 หมู่ 7 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง