บริษัท เมคาทรานเฟอร์ จำกัด

MECHATRANSFER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565057131
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2565 พ.ศ. (2 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
31/3/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 199/77 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า