บริษัท บุญพา สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BOONPA STARCH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555098544
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2555 พ.ศ. (11 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/7/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 42/199 ซอยนิมิตรใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น