บริษัท สงวนวงษ์กรีนอินดัสทรีส์ จำกัด

SANGUAN WONGSE GREEN INDUSTRIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305560001578
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 120 หมู่ที่ 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น