บริษัท ซี ยู อะ เกรน มาย เฟรน จำกัด

SEE YOU A GRAIN MY FRIEND CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566063895
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2566 พ.ศ. (1 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/3/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18/212 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น