บริษัท เพียรเกียรติอุตสาหกรรม จำกัด

PIENKIAT INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517011071
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2517 พ.ศ. (49 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/9/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 110 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น