บริษัท สหรัฐกิต อินเตอร์แนชชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

SAHARATKIJ INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528003503
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2528 พ.ศ. (39 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/1/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42/13 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น