บริษัท อีมิววัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

NEW ERA HEALTH INDUSTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548015892
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 238/6 ซอย18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์