ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษมโอสถ

THAI KASEM DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษมโอสถ (ID: 0103501004761) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 97 ตรอกหมอเพชรหมอพลอย ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 550,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004761
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
550,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง