ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเวชพร

SAHAVEJPHORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000599
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 28 ตรอกศิริอำมาตย์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์