ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอล์เตอร์

WALTER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอล์เตอร์ (ID: 0103501004264) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 447 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004264
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง