ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลเภสัช

UNIVERSAL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลเภสัช (ID: 0103501005333) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/11/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 24 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 180,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005333
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/11/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
180,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง