ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงฮวดกิจการค้า

HENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000441
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 96 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์