ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ดีสเปนซารี่

PHAI BOON DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002237
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/1 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์