ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันวะโยโก

SANWA YOKO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003632
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 63 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์