ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ่งฮ่วยอีมโอสถ

HENG HUY IMMDRUG STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004604
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์