บริษัท เค เจ อาร์ เค จำกัด

KJRK LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539052187
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2539 พ.ศ. (28 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
2/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 53/3 หมู่ที่ 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม