ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนบุรีบริการ

MINBURI SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 154 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม