ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิ์กษัตริย์เซอร์วิส

VISUTKASAT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000293
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 526/1 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม