ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวคนองเซอร์วิส

DAO KANONG SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001820
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
1/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1222/1 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม