ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลบริการ

PHIMOL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001561
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155/1 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม