ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวบางแคบริการ

STAR BANGKAI SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001315
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100 ถนนเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม