ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรกิจ

AMORNKICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรกิจ (ID: 0103502004438) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/8/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 462/13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004438
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/8/2502 พ.ศ.
(64 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง