ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันเสาชิงช้า

SWING SQUARE FILLING STATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005856
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม