ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เซอร์วิส

SOMBOON SERVICE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001369
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
16/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2 ถนนสีลม (ซอยพิพัฒน์) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม