บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537003596
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2537 พ.ศ. (30 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/1/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/32 หมู่ที่ 6 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า