ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊มเซ่งฮวด

KIM SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊มเซ่งฮวด (ID: 0103498000704) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/5/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 191 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498000704
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/5/2498 พ.ศ.
(69 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง