ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลทอง

KUL THONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001263
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 154 ถนนวาณิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า