บริษัท พี.ที.พาราวู้ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

P.T.PARAWOOD COMMUNICATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536063765
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น