ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัมเบอร์โปรดั๊ก

LUMBER PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006368
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
22/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 27-29 ถนนอินทามระ ซอย 21 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น