ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์อี๊สต์ทิมเบอร์เทรดดิ้ง

SOUTH-EAST TIMBER TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 6 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น