ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐภัณฑ์ไทยพาณิชย์การ

SESTPAHDH THAI TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005698
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 330 ถนนจักรพรรดิ์พงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น