ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสงวน

KIT SNGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005639
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1856/6 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น