ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสงวน

KIT SNGUAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสงวน (ID: 0103502005639) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/11/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1856/6 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 140,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005639
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/11/2502 พ.ศ.
(64 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
140,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง