ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอล.บราเตอร์

K.L. BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005957
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/16 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น