ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ฮะเฮงเตียง

HAH HENG TIANG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000584
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
22/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 10/9 ถนนประชาราษฎ์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น